Zemun Gornji Grad

Kompleks Gornji Grad poseduje podzemnu garažu sa 211 parking mesta i dva kolska pristupa.