PRIVACY POLICY – POLITIKA PRIVATNOSTI

Kao potencijalne kupce, stambeno-poslovni kompleks Gornji Grad, želi da vas obavesti o tome kako će se vaši lični podaci koristiti i u koje svrhe, u skladu sa članom 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije.

1.Podaci koje ćemo obrađivati su podaci koje nam Vi dostavljate ukoliko ste zainteresovani za kupovinu stana, a to je sledeće:
ime i prezime;
e-mail adresa;
broj mobilnog telefona;
državljanstvo;
zemlja prebivališta, i
željeni jezik komunikacije

2. Svrha prikupljanja i dalje obrade podataka
Vaši lični podaci koje smo definisali pod tačkom 1. ovog obaveštenja biće prikupljeni ukoliko iskažete interesovanje za kupovinu nepokretnosti u okviru stambeno-poslovnog kompleksa Gornji Grad. Svrha prikupljanja ličnih podataka jeste ostvarivanje kontakta sa Vama, u vezi sa Vašim interesovanjem i razumevanjem Vaših potreba. Podatak o državljanstvu se prikuplja u svrhu istraživanja tržišta i poboljšanja ponude. Podaci o željenom jeziku komunikacije se prikupljaju da bi se definisao jezik komunikacije. Vaši lični podaci će biti upotrebljeni isključivo u gorepomenute svrhe, osim ukoliko ispunjenje obaveza propisanih zakonom ne zahteva drugačije.

3. Način korišćenja podataka
Podaci koje nam dostavite koristiće se kroz prikupljanje, beleženje, kopiranje, pretraživanje, razvrstavanje, pohranjivanje, razdvajanje, menjanje, korišćenje, stavljanje na uvid, organizovanje, čuvanje i prilagođavanje prikupljenih podataka.

4. Informacije o korisnicima podataka
Stambeno-poslovni kompleks Gornji Grad Vaše podatke o ličnosti neće dati na korišćenje drugim licima, izuzev u slučaju kada tako nalažu propisi.

5. Obaveznost i pravni osnov obrade podataka
Pravni osnov obrade podataka je Vaša saglasnost. Davanje saglasnosti za prikupljanje i obradu podataka je dobrovoljno i možete ga opozvati u svakom trenutku. U slučaju opoziva dužni ste da nadoknadite sve opravdane troškove i štetu koji nastanu u slučaju opoziva.

6. Ostalo
Vaši podaci će se obrađivati i čuvati dok postoji potreba, ali ne duže od 20 godina, i biće tretirani kao poverljive informacije. Pristup njima imaće samo lica koja, s obzirom na opis posla koji obavljaju, treba da budu upoznati sa Vašim podacima o ličnosti i to samo u obimu koji je neophodan za obavljanje njihovih poslova.

Merin Asset Management

Ekskluzivni zastupnik prodaje stanova – Merin Asset Management d.o.o.

Vladimira Popovića 6, 11070 Novi Beograd

062 333 333

011 785 89 88

office@merin.rs

Eurobank EFG

Kako bismo našim stanarima olakšali proces kreditiranja, sklopili smo partnerstvo sa Eurobank ad, čime ćemo maksimalno olakšati finansijski i administrativni aspekt kupovine stana.